Kursy spawania – wszystkie metody

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kursantów do egzaminu w zakresie spawania blach i rur. Uczymy spawania we wszystkich metodach tj. MAG 135, MIG 131, TIG 141, MMA 111, spawanie gazowe 311 oraz innych wedle zapotrzebowania. Najbardziej popularne grupy materiałowe to stale węglowe, aluminium, stal kwasoodporna oraz stal energetyczna.
Instytucją egzaminującą oraz certyfikującą spawaczy w naszym ośrodku jest Instytut Spawalnictwa w Gliwicach lub TÜV Rheinland Polska.
Przygotowujemy także spawaczy do egzaminów prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego UDT.

Uprawnienia i egzamin

Szkolenie spawalnicze kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub TÜV Rheinland Polska. Uczestnicy kursu otrzymują Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza oraz Książeczkę Spawacza lub Certyfikat TÜV Rheinland i Paszport Spawacza. Wydane uprawnienia są honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

 

Czas trwania:
będzie uzależniony od ilości i rodzaju metod spawania, grup materiałowych, pozycji oraz grubości materiałów, w których zainteresowany będzie zdobywał kwalifikacje.

Warunki przyjęcia na kurs

⦁ ukończone 18 lat
⦁ badania lekarskie – brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy spawacza

Miejsce prowadzenia kursu

Zajęcia praktyczne odbywają się na hali wyposażonej w: 12 stanowisk spawalniczych, stanowisko do przygotowywania próbek, stanowisko do łamania próbek a także zaplecze socjalne w postaci szatni, stołówki oraz łazienki.
Stanowiska spawalnicze posiadają wentylację stanowiskową a hala spawalnicza wyposażona jest w dachową wentylację mechaniczną.  Uczestnicy kursu korzystają z wysokiej jakości urządzeń spawalniczych marek Kemppi.

Możliwość realizacji kursu również na terenie innych miast.

SPAWANIE MIG-131

Metoda MIG 131 (Metal Inert Gas) – jest to spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (Ar, He, Ar + He). Metoda ta jest stosowana do spawania i napawania we wszystkich pozycjach w sposób automatyczny lub półautomatyczny.
Czas trwania szkolenia: 146 godz.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Radomiu na u. Orzechowej 2

SPAWANIE MAG-135,

Metoda MAG (Metal Active Gas) to proces spawania lukowego elektroda topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów lub mieszanek gazowych. Elektrodą topliwą jest drut pełny lub proszkowy, który pełni też rolę spoiwa. W procesach spawania metodą MAG jako gazy osłonowe stosuje się dwutlenek węgla lub mieszanki gazowe, w których skład wchodzą: argon, tlen, dwutlenek węgla oraz inne.

Czas trwania szkolenia: 145 godz.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Radomiu na u. Orzechowej 2

SPAWANIE TIG-141,

Metoda TIG 141 (Tungsten Inert Gas) – jest to spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (Ar, He, Ar + He). Umożliwia ona spawanie prawie wszystkich metali i ich stopów oraz łączenie ze sobą różnych metali i stopów. Uzyskiwany metal spoiny jest stopem roztopionej części materiału rodzimego i spoiwa (drut, pręt, pałeczka) podawanego w strefę jarzenia się łuku.

Czas trwania szkolenia: 103 godz.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Radomiu na u. Orzechowej 2

SPAWANIE ŁUKOWE ELEKTRODĄ OTULONĄ-111

Spawanie elektrodą otuloną MMA (Manual Arc Welding) nazywane również metodą MMA (111) jest najstarszą i jednocześnie najbardziej uniwersalną metodą spawania łukowego.
Metoda wykorzystuje elektrody otulone które składają się z rdzenia pokrytego sprasowaną otuliną. Źródło ciepła stanowi łuk elektryczny jarzący się pomiędzy elektrodą topliwą a materiałem podstawowym

Czas trwania szkolenia: 163 godz.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Radomiu na u. Orzechowej 2

SPAWANIE ACETYLENOWO  TLENOWE -311

Spawanie gazowe 311-G, najczęściej przy spalaniu acetylenu w temperaturach do 3100 °C, stosowane jest do spajania blach o grubości od 0,4mm do 40 mm za pomocą gorącego płomienia.

Czas trwania szkolenia: 127 godz.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Radomiu na u. Orzechowej 2

 

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS