Przewóz osób i rzeczy

ZAKRES SZKOLEŃ

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowanie przepisów, bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, zajęcia praktyczne w ruchu drogowym.

  • Zajęcia praktyczne jazdy w warunkach specjalnych 6-stopniowym symulatorem lub na płycie poślizgowej (ODTJ).
  • Szkolenie w ramach e-learningu proponowane przez nasz ośrodek wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania, umożliwiając osobie szkolonej korzystanie z materiałów audiowizualnych, ale też bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym szkolenie.

Oferowany kurs jest podzielony na bloki tematyczne, z których każdy kończy się testami kontrolującymi stopień przyswojenia materiału przez kursanta.

Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursant przechodzi test weryfikacyjny, który umożliwia ocenę poziomu przyswojonej wiedzy. Tylko pozytywne jego zakończenie umożliwia przejście do kolejnego modułu szkoleniowego.

Po zakończeniu całości szkolenia kursant powinien dysponować wiedzą umożliwiającą mu prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy.

Czas trwania:
Od 35 do 280 godzin.

WYMAGANIA

Kursant musi przebywać co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiować od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub; Musi mieć zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

Kursant nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

Kursant musi posiadać prawo jazdy dowolnej kategorii.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Świadectwo kwalifikacji

Kwalifikacja wstępna na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

Szkolenie trwa 280 godzin, w tym:
260 godzin zajęć teoretycznych,
16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych w najnowocześniejszym 6-stopniowym symulatorze (4 godziny na płycie poślizgowej).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

Szkolenie trwa 140 godzin, w tym:
130 godzin zajęć teoretycznych,
8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
1 godzina zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych w najnowocześniejszym 6 stopniowym symulatorze (2 godziny na płycie poślizgowej).

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

Szkolenie trwa 70 godzin, w tym:
65 godzin zajęć teoretycznych,
5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

Szkolenie trwa 35 godzin, w tym:
32,5 godzin zajęć teoretycznych,
2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

SZKOLENIE OKRESOWE

Kurs przeznaczony jest dla osób odnawiających uprawnienia, pozwalające na kontynuowanie  pracy w zawodzie kierowcy. W trakcie nauki odświeżona zostaje wiedza kursanta, zostaje też zaznajomiony z nowościami, jakie pojawiły się od czasu poprzedniego kursu w zakresie przepisów jak i nowinek technicznych.

Szkolenie należy odnawiać co 5 lat.

ZAKRES SZKOLENIA
MODUŁY OBOWIĄZKOWE:

  • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
  • Stosowanie przepisów
  • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

MODUŁY DODATKOWE (do wyboru 2 dodatkowe moduły szkolenia).

Szkolenie w ramach e-learningu wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania umożliwiając kursantowi korzystanie z materiałów audiowizualnych, ale też bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym szkolenie. Kurs oferowany przez KMP jest podzielony na bloki tematyczne, z których każdy kończy się testami kontrolującymi stopień przyswojenia materiału przez ucznia.

Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursant przechodzi test weryfikacyjny, który umożliwia ocenę poziomu wiedzy przyswojonej przez kursanta. Tylko pozytywne jego zakończenie umożliwia przejście do kolejnego modułu szkoleniowego. Po zakończeniu całości szkolenia kursant dysponuje wiedzą, umożliwiającą mu prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy.

WYMAGANIA

Kursant musi przebywać, co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiować, od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;

Musi wykonywać przewozy na rzecz polskiego przedsiębiorstwa;

Kursant nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

Kursant musi posiadać prawo jazdy kat. C, uzyskane przed 10 września 2009 r. lub kat. D uzyskane przed 10 września 2008 r. lub;
Posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Świadectwo kwalifikacji

CZAS TRWANIA
Szkolenie obejmuje 35 godzin, prowadzone jest metodą e-learningową

ZAPISZ SIĘ NA KURS