Kursy kończące się egzaminem przed komisją UDT

SZKOLENIA ZAWODOWE z egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego – dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed UDT.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji UTB podlegających pod UDT.

Czas trwania:
32 godziny

KURS NA WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE

Szkolenia na wózki widłowe – jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane ze zmienną fazą wysięgu i ładunkiem unoszonym wraz z operatorem, a także na wózki wysokiego składu.

Przyszły operator wózka ma do wyboru 2 warianty szkolenia:

  • podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, uprawnienia ważne 5 lat)
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnienia ważne 10 lat).

KURS NA SUWNICE

Kursy na suwnice pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu obsługi maszyn, które służą do przemieszczania ładunków w pionie i poziomie.

Są one wykorzystywane głównie w przemyśle stoczniowym, w halach produkcyjnych, magazynach oraz przy załadunku pojazdów transportowych.

Składają się z dźwignicy utworzonej z przejezdnego pomostu, oraz bramy lub mostu. Wzdłuż nich porusza się wózek z wciągarką. Dzięki niej można podnosić i przemieszczać ładunek. Wózek jest napędzany elektrycznie lub ręcznie.

Kurs na suwnice kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez UDT. Wydawane uprawnienia na operatora suwnic w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne 10 lat w przypadku suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia i 5 lat w przypadku suwnic, wciągników i wciągarek specjalnego przeznaczenia.

Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora suwnicy.

Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Uprawnienia UDT na suwnice mogą być wydane w dwóch następujących kategoriach:

  • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
  • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

KURS NA PODESTY RUCHOME

Uprawnienia UDT na podesty ruchome mogą być wydane na następujące maszyny:

  • podesty ruchome stacjonarne (termin ważności uprawnień 10 lat)
  • podesty ruchome wiszące + stacjonarne (termin ważności uprawnień 10 lat)
  • podesty ruchome masztowe + stacjonarne (termin ważności uprawnień 10 lat)
  • podesty ruchome przejezdne (termin ważności uprawnień 5 lat)
  • podesty na pojazdach kolejowych (termin ważności uprawnień 10 lat)

W związku z licznymi udogodnieniami, wynikającymi z użycia tego typu maszyn w różnych branżach, wzrasta na nie zapotrzebowanie.

Są wykorzystywane na budowach oraz przy pracach montażowych, a także wielu innych miejscach i innego rodzaju pracach. Służą do podnoszenia przedmiotów lub osób na określoną wysokość za pomocą platformy lub gondoli.

Maszyny tego typu dzielą się na modele stacjonarne oraz samobieżne.

Kurs obsługi podnośników koszowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT.

Po ukończonym szkoleniu osobie uczestniczącej w zajęciach wydawane są uprawnienia na podesty ruchome w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

KURS NA WYCIĄGI TOWAROWE

Wyciąg towarowy jest dźwignicą, która służy do pochyłego transportu ładunków z wykorzystaniem cięgników łańcuchowych lub linowych na prowadnicach. Do obsługi dźwignicy potrzebne są uprawnienia na wyciągi towarowe.

Kurs na wyciągi towarowe składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego.

Wydawane uprawnienia na wyciągi towarowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT i są ważne 10 lat na terenie całej Polski. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wózka widłowego. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

KURS NA DŹWIGI TOWAROWO-OSOBOWE ZE STEROWANIEM WEWNĘTRZNYM I SZPITALNE

Kurs uprawnia do obsługi dźwigów towarowo – osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nie posiadających kontroli obciążenia kabiny.

Kurs obsługi dźwigów towarowo – osobowych składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem przed UDT. Wydawane uprawnienia na obsługę dźwigów towarowo – osobowych (wind) w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne 10 lat. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wciągników i wciągarek.

Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Kurs operatora wciągników i wciągarek

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wciągników i wciągarek
może być wydane na:
wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Kurs obsługi wciągników i wciągarek składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT.

Wydawane uprawnienia na operatora wciągników i wciągarek w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne 10 lat w przypadku wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia i 5 lat w przypadku wciągników i wciągarek specjalnego przeznaczenia.

Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia, w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wciągników i wciągarek. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.
Czas trwania kursu: 32 h

ZAPISZ SIĘ NA KURS