O NAS

KURSY SPAWANIA

SZKOLENIA

Z EGZAMINEM UDT

     

KURSY PRAWA JAZDY

 

PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY

ADR

SZKOLENIA SEP,

BHP I PIERWSZA POMOC

SZKOLENIA ZAWODOWE

 

PROJEKTY UNIJNE

BADANIA

PSYCHOTECHNICZNE

     

TRANSPORT I LOGISTYKA

 

ZAPRASZAMY

PONIEDZIAŁEK 8:00-17:00

WTOREK 8:00-17:00

ŚRODA 8:00-17:00

CZWARTEK 8:00-17:00

PIĄTEK 8:00-16:00

Jedną z głównych gałęzi szkoleń jaką oferujemy są szkolenia spawalnicze kończące się egzaminem przed komisją Instytutu Spawalnictwa lub Urzędu Dozoru Technicznego.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Radomiu przy ul. Orzechowej 2.
Spawalnia którą dysponujemy wyposażona jest w 15 kabin spawalniczych spełniających wymogi Instytutu Spawalnictwa, wyposażonych w najnowszy sprzęt marki Kempi.
Metody spawania:
KURS SPAWANIA METODĄ 111 (E) – łukowe elektrodą otuloną
KURS SPAWANIA METODĄ 135 (MAG) – półautomatyczne w osłonie CO2
KURS SPAWANIA METODĄ 131 (MIG) – półautomatyczne w osłonie argonu
KURS SPAWANIA METODĄ 141 (TIG) – ręczne w osłonie argonu
KURS SPAWANIA METODĄ 311 (G) – gazowe acetylenowo-tlenowe
KURS SPAWANIA METODĄ 136 (FCAW) – drutami proszkowymi
KURS SPAWANIA METODĄ 138 – drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym
Po zakończonym szkoleniu na miejscu w naszym Ośrodku odbywa się egzamin przed Komisją powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Po pozytywnie zaliczonej części praktycznej i teoretycznej każdy słuchacz otrzymuje:
książeczkę spawacza
Świadectwo egzaminu spawalniczego spawacza tzw. Europejski Certyfikat Spawalnika

Okresowe szkolenia z zakresu BHP są wymagane i przeprowadzane w celu aktualizacji oraz uzupełnienia wiedzy pracowników oraz pracodawców na poszczególnych grupach stanowisk (m.in. robotniczych, administracyjno-biurowych oraz kadry kierowniczej). Szkolenia mają na celu zapewnić możliwość przestrzegania bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy oraz uczą pracowników jak postępować w razie potrzeby udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku na terenie przedsiębiorstwa. 

Od niedawna w ofercie naszego ośrodka znajduje się kurs z zakresu ADR. Kurs podstawowy, zgodnie z Umową europejską ADR, stanowi bazę dla szkoleń wszystkich grup kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów wybuchowych (klasa 1) oraz promieniotwórczych (klasa 7): w cysternach, stałych, odejmowalnych o pojemności powyżej 1000 l., oraz w pojazdach lub MEMU, przewożących w jednostce transportowej towary niebezpieczne znajdujące się w kontenerach-cysternach, w cysternach przenośnych lub MEGC,
o pojemności jednostkowej pozyżej 3000 l.
Szkolenie specjalistyczne w zakresie klasy 1 odbywają kierowcy przewożący materiały wybuchowe, inne niż materiały i przedmioty należące do podklasy 1.4, grupy zgodności S.
Szkolenie specjalistyczne w zakresie klasy 7 powinni odbywać kierowcy przewożący materiały promieniotwórcze.
Kursy specjalistyczne ADR można odbyć po ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu podstawowego ADR.

 

W strukturach ośrodka PPUS „KMP” Marcin Piotrowski funkcjonuje Pracownia Badań Psychologicznych wpisana do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa mazowieckiego pod numerem ZD.SPP./I.RP.136/2. Badania przeprowadza uprawniona do tego Pani Ewelina Balcerowska-Mróz wpisana do ewidencji psychologów pod numerem LL-153. 

Nasza pracownia wyposażona jest zgodnie z wytycznymi metodyki badań psychologicznych które są przeprowadzane przy użyciu testów oraz kompletnego zestawu aparatury i sprzętu mierzącego poszczególne obszary sprawności psychofizycznej do których należą m.in. miernik, wirometr, stereometr, noktometr, aparat krzyżowy itp.

Szkolenia zawodowe kończące się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego – dla grup zorganizowanych prowadzimy na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na terenie naszego ośrodka. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Wszelkie formalności związane z procedura egzaminacyjną wraz z wyznaczania terminu egzaminu przed UDT.pozostają w naszym zakresie.

Ośrodek posiada wpis do rejestru ośrodków prowadzących ośrodek szkolenia pod numerem 52. Prowadzimy kursy kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, uzupełniającej oraz szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy osób i rzeczy. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w siedzibie ośrodka, natomiast zajęcia praktyczne prowadzone są na symulatorze jazdy oraz samochodzie ciężarowym do tego przystosowanym. Nasi kursanci uczą się m. in. zachowania pojazdu i kierowcy na nawierzchni o zmniejszonej przyczepności, różnego rodzaju hamowania awaryjnego, ominięcie przeszkód na drodze oraz jazdy samochodem.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych wyposażonych w niezbędny sprzęt typu: rzutnik, projektor, laptop, flipchart, tablice ścienne, ekranów, itp. Wykładowcy mają do dyspozycje programy do nauki z licencją, plansze dydaktyczne wspierające proces nauki, instrukcje i inne. 

Część praktyczna kursów nauki jazdy umożliwiająca przygotowanie do egzaminu praktycznego odbywa się na terenie miasta Radom oraz na przystosowanym do nauki placu manewrowym, który mieści się w Radomiu przy ul. Orzechowej 2.

Dysponujemy autami zgodnymi z pojazdami na których odbywają się egzaminy praktyczne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Kursy z zakresy prawa jazdy organizujemy od 2003 r.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: The account for kmpedukacja5 needs to be reconnected.
Due to recent Instagram platform changes this Instagram account needs to be reconnected in order to continue updating. Reconnect on plugin Settings page

OFERUJEMY PRAKTYCZNĄ WIEDZĘ

NAJBLIŻSZE TERMINY KURSÓW

Wózki jezdniowe z egzaminem UDT- 17.12.2020

Zapraszamy

ADR - Materiały niebezpieczne - 10.12.2020

Zapraszamy do kontaktu

Szkolenie okresowe kierowców - 14.12.2020

Zapraszamy do zapisów

Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 18.01.2021

Szkolenie okresowe kierowców – 14.12.2020

Prawo jazdy kat. B - 17.12.2020 godz. 15:00

Kurs spawania – 16.12.2020

INWESTYCJA W EDUKACJĘ

JEST INWESTYCJĄ

W TWÓJ SUKCES

… nie czekaj

NAPISZ DO NAS

ZAUFALI NAM

Zapraszamy do kontaktu!

 

Adres:

Narutowicza 1 lok. 2
26-610 Radom

Telefon:

+48 500 082 269

+48 360 09 70