O NAS

KURSY SPAWANIA

SZKOLENIA

Z EGZAMINEM UDT

     

KURSY PRAWA JAZDY

 

PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY

ADR

SZKOLENIA SEP,

BHP I PIERWSZA POMOC

SZKOLENIA ZAWODOWE

 

KOPARKI

BADANIA

PSYCHOTECHNICZNE

     

SZKOLENIA UDT ONLINE

 

ZAPRASZAMY

PONIEDZIAŁEK 8:00-17:00

WTOREK 8:00-17:00

ŚRODA 8:00-17:00

CZWARTEK 8:00-17:00

PIĄTEK 8:00-16:00

Jedną z głównych gałęzi szkoleń jaką oferujemy są szkolenia spawalnicze kończące się egzaminem przed komisją Instytutu Spawalnictwa lub Urzędu Dozoru Technicznego.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Radomiu przy ul. Orzechowej 2.
Spawalnia którą dysponujemy wyposażona jest w 15 kabin spawalniczych spełniających wymogi Instytutu Spawalnictwa, wyposażonych w najnowszy sprzęt marki Kempi.
Metody spawania:
KURS SPAWANIA METODĄ 111 (E) – łukowe elektrodą otuloną
KURS SPAWANIA METODĄ 135 (MAG) – półautomatyczne w osłonie CO2
KURS SPAWANIA METODĄ 131 (MIG) – półautomatyczne w osłonie argonu
KURS SPAWANIA METODĄ 141 (TIG) – ręczne w osłonie argonu
KURS SPAWANIA METODĄ 311 (G) – gazowe acetylenowo-tlenowe
KURS SPAWANIA METODĄ 136 (FCAW) – drutami proszkowymi
KURS SPAWANIA METODĄ 138 – drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym
Po zakończonym szkoleniu na miejscu w naszym Ośrodku odbywa się egzamin przed Komisją powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Po pozytywnie zaliczonej części praktycznej i teoretycznej każdy słuchacz otrzymuje:
książeczkę spawacza
Świadectwo egzaminu spawalniczego spawacza tzw. Europejski Certyfikat Spawalnika

Okresowe szkolenia z zakresu BHP są wymagane i przeprowadzane w celu aktualizacji oraz uzupełnienia wiedzy pracowników oraz pracodawców na poszczególnych grupach stanowisk (m.in. robotniczych, administracyjno-biurowych oraz kadry kierowniczej). Szkolenia mają na celu zapewnić możliwość przestrzegania bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy oraz uczą pracowników jak postępować w razie potrzeby udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku na terenie przedsiębiorstwa. 

Od niedawna w ofercie naszego ośrodka znajduje się kurs z zakresu ADR. Kurs podstawowy, zgodnie z Umową europejską ADR, stanowi bazę dla szkoleń wszystkich grup kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów wybuchowych (klasa 1) oraz promieniotwórczych (klasa 7): w cysternach, stałych, odejmowalnych o pojemności powyżej 1000 l., oraz w pojazdach lub MEMU, przewożących w jednostce transportowej towary niebezpieczne znajdujące się w kontenerach-cysternach, w cysternach przenośnych lub MEGC,
o pojemności jednostkowej pozyżej 3000 l.
Szkolenie specjalistyczne w zakresie klasy 1 odbywają kierowcy przewożący materiały wybuchowe, inne niż materiały i przedmioty należące do podklasy 1.4, grupy zgodności S.
Szkolenie specjalistyczne w zakresie klasy 7 powinni odbywać kierowcy przewożący materiały promieniotwórcze.
Kursy specjalistyczne ADR można odbyć po ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu podstawowego ADR.

 

W strukturach ośrodka PPUS „KMP” Marcin Piotrowski funkcjonuje Pracownia Badań Psychologicznych wpisana do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa mazowieckiego pod numerem ZD.SPP./I.RP.136/2. Badania przeprowadza uprawniona do tego Pani Ewelina Balcerowska-Mróz wpisana do ewidencji psychologów pod numerem LL-153. 

Nasza pracownia wyposażona jest zgodnie z wytycznymi metodyki badań psychologicznych które są przeprowadzane przy użyciu testów oraz kompletnego zestawu aparatury i sprzętu mierzącego poszczególne obszary sprawności psychofizycznej do których należą m.in. miernik, wirometr, stereometr, noktometr, aparat krzyżowy itp.

Szkolenia zawodowe kończące się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego – dla grup zorganizowanych prowadzimy na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na terenie naszego ośrodka. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Wszelkie formalności związane z procedura egzaminacyjną wraz z wyznaczania terminu egzaminu przed UDT.pozostają w naszym zakresie.

Ośrodek posiada wpis do rejestru ośrodków prowadzących ośrodek szkolenia pod numerem 52. Prowadzimy kursy kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, uzupełniającej oraz szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy osób i rzeczy. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w siedzibie ośrodka, natomiast zajęcia praktyczne prowadzone są na symulatorze jazdy oraz samochodzie ciężarowym do tego przystosowanym. Nasi kursanci uczą się m. in. zachowania pojazdu i kierowcy na nawierzchni o zmniejszonej przyczepności, różnego rodzaju hamowania awaryjnego, ominięcie przeszkód na drodze oraz jazdy samochodem.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych wyposażonych w niezbędny sprzęt typu: rzutnik, projektor, laptop, flipchart, tablice ścienne, ekranów, itp. Wykładowcy mają do dyspozycje programy do nauki z licencją, plansze dydaktyczne wspierające proces nauki, instrukcje i inne. 

Część praktyczna kursów nauki jazdy umożliwiająca przygotowanie do egzaminu praktycznego odbywa się na terenie miasta Radom oraz na przystosowanym do nauki placu manewrowym, który mieści się w Radomiu przy ul. Orzechowej 2.

Dysponujemy autami zgodnymi z pojazdami na których odbywają się egzaminy praktyczne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Kursy z zakresy prawa jazdy organizujemy od 2003 r.

Ten komunikat o błędzie jest widoczny tylko dla administratorów WordPressa

Błąd: nie znaleziono kanału.

Przejdź na stronę ustawień kanału Instagramu, aby utworzyć kanał.

OFERUJEMY PRAKTYCZNĄ WIEDZĘ

NAJBLIŻSZE TERMINY KURSÓW

HDS - 1.07.2024
Wózki jezdniowe podnośnikowe - 2.07.2024
Suwnice - 4.07.2024
Koparki, Koparkoładowarki, Ładowarki - 5.07.2024
Walec, Spycharka, Frezarka drogowa, Rozkładarka do asfaltu - 5.07.2024
Pompy do betonu, Wezeł betoniarski - 5.07.2024
ADR - Materiały niebezpieczne podstawy + cysterny - 5.07.2024

Zapraszamy do kontaktu

Badania psychotechniczne - zapisy pod nr 500-082-269
Szkolenie okresowe kierowców - START każdy poniedziałek

Zapraszamy do zapisów

INWESTYCJA W EDUKACJĘ

JEST INWESTYCJĄ

W TWÓJ SUKCES

... nie czekaj

 

NAPISZ DO NAS

ZAUFALI NAM

Zapraszamy do kontaktu!

 

Adres:

Narutowicza 1 lok. 2
26-610 Radom

Telefon:

+48 500 082 269

+48 360 09 70

E-mail:

biuro@kmpedukacja.com.pl