Kursy prawa jazdy – AM, A1, A2, A, B, C, B+E, C+E

Prawo jady AM, A1, A2, A

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania:

Kat. AM: motorowerem, czterokołowcem lekkim.

Kat. A1: motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kat. A2: motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.

Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kat. A: motocyklem oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

Czas trwania:
Uzależniony od typu

Kurs prawa jazdy kat. AM to 5 godzin zajęć teoretycznych, natomiast kurs prawa jazdy kat. A1, A2, A to 30 godzin zajęć teoretycznych, podczas których poznasz zasady ruchu i poruszania się po drogach, a także nauczysz się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po zajęciach teoretycznych kursant rozpoczyna zajęcia praktyczne (5 godzin na kat. AM, 20 godzin na kat. A1, A2, A) ustalane indywidualnie z instruktorem.
Podczas szkolenia kursant odbywa szkolenie praktyczne na motorowerze czy motocyklu takim samym jak na egzaminie państwowym w WORD. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym  teoretycznym i praktycznym, po którym zostaje wydane zaświadczenie o ukończonym kursie.

WYMAGANIA

Ubiegając się o uprawnienia:
Kat. AM: Ukończone 14 lat
Kat. A1: Ukończone 16 lat
Kat. A2: Ukończone 18 lat
Kat. A: Ukończone 24 lata (jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2)

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, czyli zapisaniem się na kurs prawa jazdy robi odpowiednie badanie lekarskie i wraz ze zdjęciem musi mieć utworzony Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Dokument ten, otrzymuje we właściwym Starostwie lub Urzędzie. Dopiero z uzyskanym PKK kandydat na kierowcę zapisuje się w Ośrodku Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy.

KURSY PRAWO JAZDY KAT B

Kurs prawa jazdy kat. B to 30 godzin zajęć teoretycznych, podczas których poznasz zasady ruchu i poruszania się po drogach, a także nauczysz się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po zajęciach teoretycznych kursant rozpoczyna 30 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia są ustalane indywidualnie z instruktorem prowadzącym.

UPRAWNIENIA

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

WYMAGANIA

Ukończone 18 lat.

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, czyli zapisaniem się na kurs prawa jazdy robi odpowiednie badanie lekarskie i wraz ze zdjęciem musi mieć utworzony Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Dokument ten, otrzymuje we właściwym Starostwie lub Urzędzie.

Dopiero z uzyskanym PKK kandydat na kierowcę zapisuje się w Ośrodku Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy.

Jazdy odbywają na najnowszej HUNDAIU I20 z 2018 r.

PRAWO JAZDY KAT C

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu,
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,

ZAKRES SZKOLENIA

Kurs prawa jazdy kat. C to 20 godzin teoretycznych, podczas których kursantowi przypomniane zostaną zasady ruchu drogowego i poruszania się po drogach, przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zajęciach teoretycznych kursant rozpoczyna 30 godzin zajęć praktycznych, których harmonogram ustalany jest indywidualnie z pracownikiem biura OSK. Zajęcia odbywają się samochodem ciężarowym Man TGL na naszym pełnowymiarowym placu manewrowym oraz w warunkach drogowych. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, po którym zostaje wydane zaświadczenie o ukończonym kursie.

WYMAGANIA

Uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B,
Ukończone 21 lat lub 18 lat w przypadku posiadania kwalifikacji wstępnej.

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, czyli zapisaniem się na kurs prawa jazdy robi odpowiednie badanie lekarskie oraz badanie psychologiczne i wraz ze zdjęciem musi mieć utworzony Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Dokument ten, otrzymuje we właściwym Starostwie lub Urzędzie. Dopiero z uzyskanym PKK kandydat na kierowcę zapisuje się w Ośrodku Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy.

PRAWO JAZDY KAT B+E, C+E

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania:
Kategoria B+E: pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kat. B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t,

Kategoria C+E: pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kat. B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami).

ZAKRES SZKOLENIA

Zgodnie z nowym rozporządzeniem z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, uczestnicy szkolenia prawa jazdy kat. B+E lub C+E realizują tylko szkolenie w zakresie części praktycznej.

Liczba godzin części praktycznej szkolenia w zakresie prawa jazdy:

kategorii B+E to 15 godzin,
kategorii C+E to 25 godzin.

Harmonogram szkolenia zajęć praktycznych ustalany jest indywidualnie z pracownikiem biura OSK. Zajęcia odbywają się na naszym pełnowymiarowym placu manewrowym oraz w warunkach drogowych.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym praktycznym, po którym zostaje wydane zaświadczenie o ukończonym kursie.

WYMAGANIA

Kategoria B+E:
Uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B,
Ukończone 18 lat.

Kategoria C+E :
Uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B, C,

Ukończone 21 lat lub 18 lat w przypadku posiadania kwalifikacji wstępnej.

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, czyli zapisaniem się na kurs prawa jazdy robi odpowiednie badanie lekarskie i wraz ze zdjęciem musi mieć utworzony Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Dokument ten, otrzymuje we właściwym Starostwie lub Urzędzie. Dopiero z uzyskanym PKK kandydat na kierowcę zapisuje się w Ośrodku Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy (tylko zajęcia praktyczne).

ZAPISZ SIĘ NA KURS